ကျောင်းများတွင် မြေပုံများနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းသည် အနာဂတ်ဦးဆောင်မည့်သူများအတွက်

ကျောင်းများတွင် မြေပုံများနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းသည် အနာဂတ်ဦးဆောင်မည့်သူများအတွက်

ကျောင်းများတွင် မြေပုံများနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းသည် အနာဂတ်ဦးဆောင်မည့်သူများအတွက်

အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်စေပါသည်။

အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်စေပါသည်။

အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်စေပါသည်။

Webinar Series

Webinar Series

Webinar Series

Technology updates and industry best practices

Technology updates and industry best practices

Technology updates and industry best practices

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
ရာသီဥတု အန္တရာယ်ကို GISနည်းပညာဖြင့် ခုခံရင်ဆိုင်ကြမည်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို location intelligence နှင့်၊ GISကို အသုံးပြုထားသော မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များကို အသေးစိတ် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများဖြင့် ရယူပါမည်။

စတင်အသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာရန်→

လူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှု

Location Intelligenceနှင့်အတူ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ မညီမျှမှုများကို ဖြေရှင်းရန်။

မြေပုံကိုအသုံးပြု၍အပြောင်းအလဲများဆီသို့ဦးတည်ရန်→

ကိုဗစ်-19

တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်နှင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများနှင့် အထောက်အပံ့ကောင်းများကို ရှာဖွေရန်။

COVID-19သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုရန်→

GIS & Mapping Products

Apps

တိကျလွယ်ကူစွာဒေတာကောက်ခံစုဆောင်းလိုက်ပါ

Your information at a glance, designed for those who need it

ပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်စွာဖြင့်ဒေတာများကောက်ခံစုဆောင်းလိုက်ပါ

အဆင့်မြှင့်သုံးဖက်မြင်( 3D)တည်ဆောက်နိုင်သောဆော့ဝဲလ်

မိမိစိတ်ကြိုက်မြေပုံများဖြင့် ဒီဂျစ်တယ် story များအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ

တည်နေရာများနှင့်တကွ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်သော  ဆော့ဝဲလ်

Contact Us

for Information- info@esrimm.com

for Technical Support & Licensing  - support@esrimm.com

Hot Line:

+95 9 886366874

Social Media:

https://www.facebook.com/EsriMM