နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်

 

ArcGISOnline (1)
ArcGIS-Pro (2)
ArcGIS-Enterprise (1)
ArcGIS_Urban_220
Collector_for_ArcGIS_220
BusinessAnalyst (1)
arcgis-dashboards
ArcGIS GeoBIM
ArcGIS_Mission
contact us

Esri ၏ ArcGIS အသုံးပြုသူ userများကို အစဉ်အမြဲ ဦးစားပေး လေးစားလျက်  အသုံးပြုသူများ၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် အကြံဉာဏ်များ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ Support Team၏ email လိပ်စာဖြစ်သည့် "support@esrimm.com" သို့ အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြ၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

contact us1

လိုင်စင်အမျိုးအစား၊ ဈေးနှုန်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတွက် ကိုက်ညီမည့် Productများ၊ စသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ကျွန်ုတို့ Business Development Team ၏ email လိပ်စာဖြစ်သည့် "info@esrimm.com" သို့ အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြ၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ 

Contact Us

Untitled6

 

for Information- info@esrimm.com

for Technical Support & Licensing  - support@esrimm.com

Untitled5

 

Hot Line:

+95 9 886366874

Untitled4

 

Social Media:

https://www.facebook.com/EsriMM