သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

——

GIS သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ဝန်းကို အခြေခံကျကျ တိကျသေချာသော နားလည်မှု/ လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်သော နည်းပညာဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် ရှုတ်ထွေးများပြားသော နည်းစနစ်များကို အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

transportation-banner-illustration

ဒေတာပေါ်အခြေခံသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်း

———

GISသည် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ပိုမိုပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကျိုးရှိထိရောက်သော ဒေတာများကို ယူဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှစ၍ ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းများတိုင်အောင် တိကျသေချာသော တည်နေရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းလျက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် customerစိတ်ကျေနပ်မှုများရရှိရန်အတွက် ArcGISဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

device-build-a-system-of-record

မှတ်တမ်းစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း

စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကို ပိုမို အကောင်အထည်ဖော် ထောက်ပံ့နိုင်ရန် မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းပေါင်းစပ်အသုံးချနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းအားများ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်း တစ်ခုစီအတွက် device အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် အချိန်အခါ နေရာမရွေး သင့်လျော်သော သတင်းအချက် ဒေတာများကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

device-empower-your-workforce
device-create-seemless-workflows

လွယ်ကူချောမွေ့သော လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ဖန်တီးခြင်း

ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစနစ်များအတွက် ပါဝင်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဒေတာများကို ယူဆောင်၍ အကူညီကင်းဝေးစွာဖြင့် ပိုမိုခက်ခဲနက်နဲသော တိကျသေချာသော လုပ်ဆောင်မှုများကို စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။

GISနည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်

လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးတက်စေ၍ လက်တွေ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှု အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေသည်။ စာရွက် စာတမ်းအပေါ် မှီခိုမှုများကို လျော့နည်းစေ (သို့) ပယ်ချစေပါသည်။

device-take-gis-to-the-field

EXPLORE A REAL-LIFE SCENARIO

Transportation officials need to decide where to invest in new infrastructure.

Local transportation planners are ready to plan for new infrastructure investments. Mapping bridge, culvert, and pavement condition ratings shows them areas of greatest need. A dashboard view summarizes potential costs in each road segment.

1
2
3
4

Leverage location intelligence

Use the power of GIS for greater insight and operational performance.

Roads and Highways

Plan, monitor, and manage strategic infrastructure more effectively.

Learn more

Public Transport and Rail

Monitor assets in real time, optimize routing, and improve communication.

Learn more

Airports and Aviation

Improve management, safety and security, and regulatory compliance.

         Learn more

Ports and Maritime

Manage assets while enhancing your sustainability and security.

Learn more

Find out how Esri can help your organization.

Get Started

 

Connect with the transportation team.