ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

အချိန်ကာလများထဲတွင် အကြီးမားဆုံးသော အခက်အခဲ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ ပထဝီဝင်သည် အဓိက အရေးပါသည့် အချက်တစ်ချက်သည် ဖြစ်လာသည်။ 

 

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း

European Environment Agency သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော သတင်းအချက်အလက် မူဝါဒလမ်းစဉ်များအတွက် လေထုအရည်အသွေးနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် ဒေတာအချက်အလက်များအား ခြေရာခံကောက်ယူလျက်ရှိသည်။


 

ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်ကပ်မှုဆိုတာဘာလဲ?

ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှု၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၊ သာတူညီမျှမှုများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိက အရေးကြီးသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြပါရသည်။ ထိုရှုပ်ထွေးလှသော ပြဿနာရပ်များကို ဖြေရှင်းရန် ပထမဆုံအနေဖြင့် ပတ်သက်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော ပထဝီဝင်အကြောင်းအရာတို့ကို နားလည် သဘောပေါက်ထားရန် လိုအပ်သည်။

ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည် အရေးပါသော တည်နေရာ အကြောင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အချက်အလက်များ အားလုံးကို ပေါင်းစပ်စုစည်းထားသည့် တွေးခေါ်စဉ်းစားပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များသည် အဆိုပါ ချဉ်းကပ်မှုများကို အသုံးပြုလာကြသည်→ ပုံစံငယ်များနှင့် ဖြစ်နိုင်သည့်အလားအလာများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ မြင်ကွင်းပုံစံများနှင့် ဖြေရှင်နည်းများ ပုံဖော်အခြေအနေများအား သုံးသပ်ကြပြီး နည်းဗျူဟာကျ ဆုံးဖြတ်ချက်များ လုပ်ဆောင်လာကြသည်။

ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်ကပ်ခြင်းဖြင့် ရှင်းလင်းတိကျမှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း

ပထဝီဝင်သည် ပြဿနာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါသော အချက်အလက်အားလုံးကို အတူတကွ စုစည်းပေးသည်၊ နေရာ (သို့) ပြဿနာတစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ မေးနိုင်သော မေးခွန်းများကို ကျယ်ပြန့်စေပြီး တီထွင်ဖန်းတီးထားသည့် ဖြေရှင်းချက်များကို ယူဆောင်ပေးနိုင်သည်။

"သိပ္ပံပညာကိုအခြေခံထားပြီး ဒေတာများဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း"

ပြဿနာရပ်များကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ဖော်ထုတ်ရန် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည် သိပ္ပံပညာနှင့် ဒေတာပေါ်တွင် မှီခိုနေသည်။

"အပြည့်အဝပါဝင်ဖွဲ့စည်းခြင်း"

ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည် အချက်အလက်အားလုံး၏ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်၊ တူညီသည့် တည်နေရာအလိုက် ဒေတာအမျိုးအစားများကို စုစည်းပေးသည်။ 

"ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း"

မြေပုံများသည် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းပြီး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများကို ချက်ချင်း ပြုလုပ်ခြင်းသည် အဓိက အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။ နားလည်မှုကို မျှဝေဖန်တီးရန်၊ အခြားဖြစ်နိုင်ချေ နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်နှင့် ဖြေရှည်နည်းများရှာဖွေရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ရှုပ်ထွေးသောဒေတာကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချခြင်း

Rotterdamဆိပ်ကမ်းကဲ့သို့သော စနစ်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေတာအမျိုးအစားအားလုံးကို မြေပုံရေးဆွဲခြင်းသည် ပိုမိုအကျိုးရှိ ထိရောက်စွာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှရှုထောင့်ကို ပေးစွမ်းသည်၊ အခွင့်အရေးများကို ဖော်ထုတ်ပေးသည်။ 


 

ပြောင်းလဲလာမှုအရွေ့၏တိုးတက်လာပုံကိုတွေ့မြင်ခြင်း

အဆိုပါ San Francisco၏ 3D mapသည် သွားလာရလွယ်ကူမှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝင်ရောက်နိုင်မှု၏ တိုးတက်လာပုံကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်တိုးချဲ့မှုများနှင့် တကွ သရုပ်ပြထားသည်။ 


 

မြေပုံရေးဆွဲခြင်းသည် ဒေတာများကို နားလည်သိရှိနိုင်စွမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်

တည်နေရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်သော ဒေတာများစွာဖြင့် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုသည် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းတို့အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် အခြေခံ ဖြစ်သည်။ ဒေတာများကို မြေပုံပေါ်တွင် လေ့လာဆန်းစစ်သည့်အခါတွင် ဖုံးကွယ်နေသော ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရရှိစေသည်။ 

"ပထဝီဝင်သည် ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနိုင်သော အကြောင်းအရာများ"

မြေပုံများသည် တည်နေရာများနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တို့ကို ဖော်ပြသည်- ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေမှုအခြေအနေ၊ အရင်က ဖြစ်ပျတ်ခဲ့ပြီးသော အခြေအနေနှင့် နောက်ထပ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေ

"မြေပုံများသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော Platformတစ်ခု"

မြေပုံများသည် အမြင် သဘောတရားများကို ဖမ်းယူဖော်ပြပေးပြီး၊ အလွယ်တကူ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည့် အကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်ပုံစံများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ 

"အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ပုံများသည် နားလည်သိရှိမှုအဖြစ် ဝင်ရောက်လာသည်"

မြေပုံတစ်ခုကို ကြည့်ရှုသည့်အခါ ရုပ်ပုံသည် ပုံသေ ရုပ်ထွက်များမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဓိပ္ပါယ်များပါဝင်သည့် လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသော အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ 

ခေတ်မီသောနည်းပညာသည်ပထဝီဝင်စွမ်းအားကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သည်

ပထဝီဝင်အနေအထားကို sensorများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုက ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးပြီး ခေတ်မီ GIS Softwareဖြင့် ပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ ယခုခေတ်၏ ရှုပ်ထွေးများပြားလှသော ဒီဂျစ်တယ်မြေပုံများဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ဒေတာသိပ္ပံပညာရပ်ကို အသုံးချနိုင်ပြီး ဒေတာကုန်ကြမ်းမှ သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သော တည်နေရာ (အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖြစ်ပေါ်မှုများကို သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ အသေးစိတ်ကျမှုများ)အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်သည်။ 

အချိန်နှင့်အမျှဖြစ်ပေါ်နေသည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း

live dashboardသည် New York Cityရှိ ဘတ်စ်ကားနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အခြေအနေများကို ပြသပေးသည်။ အချိန်ကြန့်ကြာမှုကို ရှောင်းရှားရန်နှင့် အများပြည်သူ လုံခြုံမှုရရှိရန် ဖြစ်ပျတ်ခဲ့ပြီးသောဒေတာနှင့် အချိန်နှင့်အမျှဖြစ်ပေါ်နေသော ဒေတာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။


 

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစိန်ခေါ်မှုများသည် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကို လိုအပ်ကြသည်

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု

အောင်မြင်မှုများကို ရရှိစေမည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေး ပရောဂျက်များနှင့် အဆင်ပြေသင့်လျော်သည့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုကို ညွှန်ကြားရန် Leaderများသည် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်များ

အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည် ခေါင်းဆောင်များကို ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ အရပ်ရပ်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက် ပရောဂျက်တို့၏ ဆက်နွယ်ပုံကို နားလည်သိရှိစေသည်။ 

ရာသီဥတုရိုက်ခတ်မှုဒဏ်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ ရိုက်ခတ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်သော Leaderများသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှူကို အလေးထားကြသည်။

Contact Us

Untitled6

 

for Information- info@esrimm.com

for Technical Support & Licensing  - support@esrimm.com

Untitled5

 

Hot Line:

+95 9 886366874

Untitled4

 

Social Media:

https://www.facebook.com/EsriMM

Youtube: EsriMyanmar